0493 - 672672

Actuele informatie coronavirus

12 juli 2021
U vindt hier informatie over wat te doen bij een COVID-19-ziekmelding en u vindt hier de laatst verstuurde brieven. Laatste update: 12 juli.
COVID-19: ziekmelding van positief geteste leerling
Wanneer uw kind positief is getest op corona neemt u contact op met de school via het gebruikelijke telefoonnummer: 0493-672672. U informeert de school met wie uw kind nauw contact heeft gehad. Onder nauwe contacten worden personen verstaan die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van uw kind zijn geweest.
Klik hier voor de pagina waarop u meer informatie vindt.


Laatst verstuurde brieven:

Update 12 juli 2021
Alle leerlingen en collega's krijgen vier (extra) zelftesten mee naar huis voor in de zomervakantie. In deze brief wordt u geļnformeerd over het belang ervan en waar uw kind de extra zelftesten kan verkrijgen.

Update 3 juni 2021
Op 3 juni informeerde rector Irma van Nieuwenhuijsen u over de heropening van het Varendonck College vanaf 7 juni. U vindt hier haar brief.

Update 26 mei 2021
Goed nieuws! Vanaf 7 juni mogen de scholen weer volledig worden heropend. Wij willen dit goed voorbereiden en dus informeren wij u volgende week verder met nadere informatie over de gang van zaken. U leest hier de brief die is verstuurd aan leerlingen en hun ouders.

Update 20 april 2021
U vindt hier de brief waarin u wordt geļnformeerd over de zelftesten voor leerlingen en het personeel.

Update 26 februari 2021
Zie hier de brief waarin wordt medegedeeld dat de scholen vanaf 1 maart weer open mogen en wat dat betekent voor uw kind.

Update 24 februari 2021
Lees hier over de veranderde situatie naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari. Vanaf 1 maart mogen de scholen weer open. Deze week wordt meer duidelijkheid gegeven over wat dat betekent voor het Varendonck College.

Informatie Coronavirus
Op de website van OMO vindt u een overzicht van de actuele maatregelen en informatie.

We houden de berichtgeving vanuit het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) nauwlettend in de gaten.De lokale GGD informeert ons indien er maatregelen getroffen moeten worden. Vooralsnog is dit niet het geval.