0493 - 672672

Oudergeleding MR

19 juni 2021
De zittingstermijn van de oudergeleding MR is momenteel verstreken. Alle ouders ontvingen hierover een brief.
U kunt de brief openen door hier te klikken.

De MedezeggenschapsRaad informeert alle ouders in zijn brief over de verstreken zittingstermijn, over de ouders die zich opnieuw verkiesbaar stellen en over de mogelijkheid om uzelf als ouder kandidaat te stellen voor de oudergeleding.