18 maart 2024
Mobiele telefoons en andere apparaten worden niet meer toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Dat is afgesproken in een hoofdlijnenafspraak tussen het ministerie van OCW en organisaties van leerlingen, ouders, leraren en schoolbestuurders.

Het Varendonck College heeft daarom besloten dat met ingang van 23 oktober 2023 de mobiele telefoon onder lestijd in het kluisje ligt, tenzij een medische noodzaak een uitzondering vereist. In de pauze en tijdens tussenuren kunnen leerlingen in de aula gebruik maken van de mobiele telefoon. Alle overige ruimtes blijven daarmee gedurende de dag mobiel-vrij, tenzij de docent opdracht geeft de mobiele telefoon te gebruiken voor onderwijskundige doeleinden. De laptop is een onderwijskundig middel dat onder lestijd alleen gebruikt wordt op aanwijzing van de docent.