In het eerste jaar op het Varendonck College gaat het er allereerst om dat je went aan de nieuwe omgeving. De overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs kan groot zijn. Het is de bedoeling dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt op onze school. Daarom laten wij je al voor de zomervakantie kennismaken met de mentor en je nieuwe klasgenoten. Na de vakantie wordt de kennismaking voortgezet.
De havo-kansklas is voor leerlingen met het gemengde vmbo-t/havo (mavo/havo) advies. In deze klas dagen wij jou uit om te laten zien of je na twee schooljaren de havo aankunt. Het niveau van de havo-kansklas wordt opgebouwd van wat meer vmbo-t en wat minder havo, naar een uiteindelijk havoniveau. In de havo-kansklas krijg je meer uren voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze extra uren worden ingezet om jou op het juiste niveau te krijgen. Ook word je in de havo kans-klas sociaal-emotioneel meer dan gemiddeld begeleid.

Zodra er meer dan twintig leerlingen in een klas zitten, krijgt deze klas een tweede mentor. Leerlingen van de havo-kansklas krijgen géén extra vakken aangeboden. Dit doen wij omdat de leerlingen meestal genoeg hebben aan de reguliere vakken. Het is hierdoor niet mogelijk om vanuit de havo-kansklas naar het Technasium te gaan. Mocht je niet op je plek zitten, dan kan er aan het einde van leerjaar 1 ook overgestapt worden naar vmbo-theoretische leerweg leerjaar 2. De havo kansklas is uniek in de regio. Op geen andere school krijgen leerlingen twee jaar de tijd om op het havo niveau terecht te komen. Wij garanderen plaatsing in de derde klas havo/vwo of het vmbo.

Meld jij je volgend schooljaar aan voor onze havo/vwo-locatie? Dan maak je (al tijdens het aanmelden) een keuze uit één van de twee moderne vreemde talen die wij aanbieden bij ons op school, namelijk: Spaans of Frans. In leerjaar twee komt daar voor elke leerling het vak Duits bij.