0493 - 672672

Actuele informatie coronavirus

20 april 2021
Update 20 april 2021. Hier leest u alle updates wat betreft de maatregelen rondom het coronavirus en de maatregelen die we vanuit school nemen.
Update 20 april 2021
U vindt hier de brief waarin u wordt geïnformeerd over de zelftesten voor leerlingen en het personeel.

Update 26 februari 2021
Zie hier de brief waarin wordt medegedeeld dat de scholen vanaf 1 maart weer open mogen en wat dat betekent voor uw kind.

Update 24 februari 2021
Lees hier over de veranderde situatie naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari. Vanaf 1 maart mogen de scholen weer open. Deze week wordt meer duidelijkheid gegeven over wat dat betekent voor het Varendonck College.

Update 16 januari 2021
Lees hier de brief over de verlenging van de lockdown

Update 13 januari 2021
Lees hier de brief over de verlenging van de lockdown.

Update 15 december 2020
Lees hier de brief met informatie over de lesweken tijdens de lockdown vanaf 15 december 2020.

Update 16 oktober

Lees hier wat u moet doen als uw kind positief test op COVID-19. De brief die op 16 oktober naar de ouders van leerlingen in Asten is gestuurd leest u hier.

Bekijk hier de actuele beslisboom (14-10-2020).

Update 14 oktober
Lees hier de brief die op14 oktober 2020 is verstuurd naar de ouders van leerlingen in Someren.

Update 7 oktober 2020
Lees hier de brief die is verstuurd op 7 oktober.

Update 5 oktober
Lees hier de update die is verstuurd op 5 oktober.

Update 2 oktober
Lees hier de brief die op 2 oktober is verstuurd n.a.v. de mondkapjes.

Update 1 oktober 2020
Lees hier de brief die op 1 oktober 2020 is verstuurd. En bekijk hier de beslisboom van het RIVM om te beslissen of uw kind wel of niet naar school kan komen.

Afgelaste of uitgestelde activiteiten
Kijk hier voor het overzicht van de afgelaste of uitgestelde activiteiten.

Update 10 september
Lees hier de brief die op 10 september is verstuurd.

Update 21 augustus:
Lees hier de brief die op 21 augustus naar alle ouders is gestuurd.

Update 5 juni:
Lees hier de brief met informatie over het rooster van de komende weken.

Update 27 mei

Lees hier de brief over het onderwijs in de komende weken.

Lees hier de afspraken die gelden op school.
Lees hier de afspraken specifiek over locatie Asten.

Lees hier de afspraken voor de vmbo-leerlingen.
lees hier de afspraken voor de leerlingen praktijkonderwijs.

Update 15 mei

Lees hier de brief over het onderwijs op afstand vanaf 2 juni.

Lees hier de brief voor leerlingen ha4.

Lees hier de brief voor leerlingen vw5.

Update 8 april

Lees hier de brief over Online lessen en het nieuwe rooster.

Update 6 april

Lees hier het actuele overzicht van de afgelaste activiteiten.

Update 3 april

Lees hier de brief van 3 april over de roosterzaken SE3 voor de voorexamenklassen.


Update 2 april


Lees hier de brief van 2 april.

Update 1 april

Lees hier de brief naar aanleiding van de verlenging van het sluiten van de scholen.


Update 30 maart

Lees hier het actuele overzicht van alle activiteiten die zijn afgelast.

Rapporten 3e periode. De rapporten van de 3e periode worden niet uitgegeven. We blijven wel gewoon toetsen en deze registreren in Magister.

De persconferentie vanuit de overheid op dinsdag 31 maart zal mogelijk meer duidelijkheid geven over de komende periode van Onderwijs op Afstand. De inhoud hiervan bespreken we op 1 april. Daarna zullen we u hierover informeren.

Update 27 maart

Lees hier de brief voor de eindexamenleerlingen kader4 en mavo4 van 27 maart over het PTA. Lees hier de brief voor ha5 en vw6 van 27 maart over de nieuwste SE3-voorwaarden.

Hier ziet u het overzicht van de activiteiten die zijn afgelast i.v.m. het coronavirus.

Update 24 maart

Naar aanleiding van het besluit van minister Slob dat de centrale eindexamens dit jaar niet door gaan, werd vandaag deze brief naar alle eindexamenleerlingen gestuurd.


Ouderavond projectonderwijs klas 2 leerjaar 2 (locatie Asten) is afgelast.

Update 23 maart 2020

Een actueel overzicht van de afgelaste activiteiten vindt u hier. De ouderavond op 24 maart voor ouders van leerlingen van het praktijkonderwijs is afgelast. De brief die hierover is gestuurd kunt u hier lezen. Ook het IB-examen is afgelast. De brief hierover kunt u hier lezen.
De brief die 19 maart naar de eindexamenleerlingen in Someren is gestuurd kunt u hier terug lezen. De brief die op 19 maart is gestuurd naar alle eindexamenleerlingen in Asten kunt u hier lezen.

Nieuws 23 maart

- Voor het toetsen van PTA-onderdelen wachten we het besluit van het ministerie op af. Dit wordt uiterlijk 6 april genomen. Tot dat moment mag er geen PTA-toets worden afgenomen voor de voor-examenklassen. 

- Toetsweek V4 is gecanceld. 


- Locatie Asten: periode 4 start voor de bovenbouw een week eerder (wegens wegvallen SE-week).

- Locatie Someren: de informatieavond voor ouders van leerlingen uit Mavo4 m.b.t. examen wordt digitaal aangeboden via mail.  

- Plantenverkoop 4 en 7 mei is gecanceld.

- Locatie Someren: Schrijver in de klas (8 mei) is gecanceld.

- In verband met de verbouwing in Asten wordt de stroom op 28 maart afgesloten. Docenten kunnen op deze dag geen gebruik maken van de schoolserver waardoor ze helaas niet bereikbaar zijn.
 
- De LSD (17 april) voor de locatie Asten is gecanceld.
 
- Alle huiswerk- en studieopdrachten voor leerlingen staan genoteerd in Magister. Dit is niet anders dan anders. De docent geeft bij het geven van een les aan leerlingen aan of deze online is of niet. Online lessen vereisen verplichte aanwezigheid van de leerlingen. De docent meldt dat tevoren via Magister aan de leerlingen.
 
- Komende week nemen we een enquête af onder ouders en leerlingen in verband met het bieden van Onderwijs op Afstand. Kern van de vragen zal zijn: wat gaat er goed, wat kan er beter? Onderwijsinhoud, onderwijsproces en de onderwijsbeleving zijn overkoepelend. Specifiek wordt er ook gevraagd naar het live contact met de mentor.
 
- Reservelaptops van beide vestigingen zijn gereserveerd voor eindexamenleerlingen. Dit betekent helaas dat we uitgifte van laptops voor de overige leerjaren niet kunnen faciliteren omdat we niet voldoende laptops hebben.
 
- Wees extra alert op spam- en phishing mail. Omdat we als Varendonck College op dit moment sterk leunen op onze digitale werkomgevingen is extra waakzaamheid van iedereen nodig. De afgelopen tijd ontvingen consumenten en organisaties specifieke phishing mails gericht op mensen die thuiswerken. Via deze e-mails, proberen ze toegang te krijgen tot bedrijfsnetwerken.


Update 20 maart 2020

Lees hier een overzicht van de afgelaste activiteiten.

Lees hier de brief voor de examenleerlingen, locatie Someren (19 maart 2020)

Update 18 maart
 
Locatie Asten:

  • We zijn voornemens om het schoolexamen van 5 havo en 6 vwo op 6 april te starten.
  • De toetsweek voor de voorexamenklassen in Asten is gecanceld
  • Zodra de school weer open is kijken we of we de PTA-toetsen alsnog kunnen afnemen
  • Leerlingen en ouders ontvangen op 19 maart een uitgebreide brief over het de examens, PTA-toetsen, etc.
 
Locatie Someren:
  • De VSPE-week voor de examenklas 4 vmbo start gewoon op 6 april.
  • Leerlingen, ouders en collega's ontvangen op 19 maart een uitgebreide brief hierover.

Update 17 maart 2020

Lees hier de brief van 17 maart 2020

Update 16 maart 2020

Lees hier de brief van 16 maart 2020.

Update 15 maart 2020

Lees hier de brief die 15 maart 2020 naar alle ouders is gestuurd.

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus: Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Wat betekent dit voor het Varendonck College?
 
Opvang leerlingen
Leerlingen, voor wie er thuis geen opvang is en ouders werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen, zijn welkom op onze school. Zij kunnen zich maandag 16 maart om 8:30 uur melden bij de balie van Kanaalstraat 14 in Someren of de balie van Beatrixlaan 25 in Asten. Wij vragen u wel met grote nadruk om kinderen met koorts en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) thuis te houden, ook al werkt u in een cruciale beroepsgroep.
 
School geopend om spullen op te halen
De school is maandag 16 maart geopend voor die leerlingen die spullen willen ophalen. Hiervoor geldt het volgende rooster voor leerlingen van locatie Someren èn Asten:

- 9:00 - 10:00 uur: leerjaar 1
- 10:00 - 11:00 uur: leerjaar 2
- 11:00 - 12:00 uur: leerjaar 3
- 12:00 - 13:00 uur: leerjaar 4
- 13:00 - 14:00 uur: leerjaar 5
- 14:00 - 15:00 uur leerjaar 6  

We willen alle leerlingen vragen om alleen te komen als dit echt noodzakelijk is, afstand van elkaar te houden (1,5 meter) en direct weer naar huis te gaan als de benodigde spullen zijn opgehaald.

Eindexamenleerlingen
Voor de examenleerlingen volgt vanuit de overheid komende week meer informatie. Tot die tijd worden deze leerlingen gelijkgeschakeld met andere leerlingen en gaan ze dus ook niet naar school. Morgen komen de bonden en OCW en VO-raad bij elkaar om hierover te spreken. Waarschijnlijk komt hier eind volgende week uitsluitsel over.
 
Onderwijs op afstand
Onze docenten zetten zich in om 'onderwijs op afstand' zo snel en zo adequaat mogelijk te realiseren. Zodra dit geregeld is, informeren wij u direct.
 
Activiteiten afgelast
Alle onderwijs gerelateerde activiteiten binnen school en buiten school zijn afgelast tot en met in ieder geval 6 april.


Update 15 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die vanmiddag (15 maart) zijn bekend gemaakt, zullen we u zo snel mogelijk (waarschijnlijk vanavond) informeren over wat dit concreet voor de leerlingen van het Varendonck College betekent.

Update 12 maart 2020

De scholen blijven open. We doen zoveel mogelijk ons best om te voorkomen dat onze leerlingen in grote groepen bij elkaar zijn. Dit is echter niet altijd te voorkomen tijdens de leswisseling en de pauzes. Daarom doen we een verzoek aan de leerlingen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenruimtes tijdens de pauze.

Lees hier het actuele overzicht van de die zijn afgelast (bijgewerkt 13 maart 2020).

Update 11 maart 2020

Veelgestelde vragen over het coronavirus en school.


Update 10 maart 2020 17:45 uur

Vanmiddag hebben we alle ouders via magister een brief gestuurd n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus.

Lees hier de brief aan de ouders van leerlingen op locatie Someren.
Lees hier de brief aan de ouders van leerlingen op locatie Asten.


9 maart 2020

Het Varendonck College volgt de richtlijnen van het RIVM. Het RIVM adviseert inwoners van Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven. We doen een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico's op besmetting op school zo klein mogelijk maken.

8 maart 2020

Aanmelden


Morgen (maandag) en dinsdag staan de aanmelddagen gepland. Altijd een bijzonder moment voor u en uw kind. Op school hebben we alle mogelijke maatregelen genomen om onze veiligheid en die van onze bezoekers te waarborgen. Mocht u vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM niet kunnen komen aanmelden, neem dan maandag 9 of dinsdag 10 maart telefonisch contact met ons op (0493 672 672) om dit door te geven. Op woensdag 11 maart nemen wij contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

8 maart 2020

Rooster

De lessen zullen zoveel mogelijk volgens het rooster verlopen. We adviseren echter om om te blijven checken of er lesuren uitvallen. Het dagrooster kan blijven wijzigen. We doen er alles aan om dit te beperken.

8 maart 2020

Aangescherpte richtlijnen RIVM
Hier vindt u de brief naar aanleiding van de de aangescherpte maatregelen van het RIVM. Deze is 8 maart naar alle ouders gestuurd.


29 februari 2020

Informatie Coronavirus
Hier vindt u de brief van 29 februari 2020 die naar alle ouders is gestuurd.


Op de website van OMO vindt u een overzicht van de actuele maatregelen en informatie.

We houden de berichtgeving vanuit het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) nauwlettend in de gaten.De lokale GGD informeert ons indien er maatregelen getroffen moeten worden. Vooralsnog is dit niet het geval.